Tin tức bệnh viện

KẾ HOẠCH: Về tổ chức thi sát hạch người dự tuyển hợp đồng điều dưỡng năm 2017

Căn cứ hướng dẫn 481/SYT-TCCB ngày 17/3/2016 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và hướng dẫn số 52/HD-SNV ngày 21/01/2016 của Sở nội vụ thành phố Đà Nẵng về một số nội dung liên quan đến hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ công văn số 854/SYT-TCCB ngày 13/4/2017 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc ký kết hợp đồng lao động,

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com