SỨC KHOẺ TẦM THẦN TRONG TRƯỜNG HOC
Thứ hai, 19/02/2018 - 06:28 PM
Trẻ em có rất nhiều điều mong muốn và mỗi em có những điều mong muốn khác nhau. Tuy nhiên tất cả các trẻ em đều có những điều mong muốn gần giống nhau đó là: - Muốn có cơ hội để làm những gì người lớn làm. - Muốn có cơ hội để tự đưa ra sự lựa chọn và sự quyết định - Muốn có cảm thấy các ý kiến của bản thân được đánh giá tốt - Muốn tự do quyết ...
Thứ sáu, 09/02/2018 - 05:21 PM
Chức năng thực thi là một hoạt động chức năng nhận thức của con người. Bài này đưa ra một vấn đề ít được quan tâm nhưng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của con người. Đặc biệt đối với học sinh, nó giúp cho các em có được kết quả học tập tốt và bước vào cuộc sống xã hội thành công hơn.
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0511.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com