Các vấn đề quan tâm

BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG HỌP TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG, NÂNG CAO HỌC TẬP

Kỹ năng giải quyết vấn đề là một trong các kỹ năng sống rất cần thiết cho học sinh. Khi có kỹ năng tốt, học sinh sẽ vượt qua các căng thẳng trong cuộc sống, từ đó các em sẽ học tập tốt hơn

BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG HỌP TRIỂN KHAI

CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG, NÂNG CAO HỌC TẬP

Sau thời gian dài chuẩn bị, bệnh viện Tâm thần  Đà nẵng đã được sự đồng ý của sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Đà Nẵng để tiến hành chương trình “Rèn luyện kỹ năng, nâng cao học tập” cho hai trường THPT Phan Chu Trinh và Nguyễn Thượng Hiền. Đây là chương trình được sự hỗ trợ chuyên môn của Giáo Sư Bahr Weiss, tiến sĩ Tâm lý lâm sàng tại trường Vanderbilt. Hoa Kỳ.

Mục đích của chương trình đó là nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh, từ đó học sinh có sức khoẻ tinh thần và thể chất tốt hơn. Nhờ có sức khoẻ tốt, các em học sinh sẽ phát huy hết các nâng lực học tập của mình và từ đó sẽ thành đạt trong học tập.

Để thực hiện công việc này cần sự hỗ trợ nhiều của sở Giáo dục- Đào tạo và các trường THPT, đặc biệt các giáo viên tham gia thực hiện dạy các kỹ năng. Trong buổi họp triển khai, cả nhóm điều hành gồm lành đạo và các giáo viên tham gia của hai trường THPT và các cán bộ tham gia chương của bệnh viện đã họp thảo luận cách thực hiện chương trình tốt nhất. Cảm nhận đầu tiên đó là cả nhóm đều thấy được ý nghĩa công việc của mình và mong đợi thực hiện chương trình. Đây là chương trình đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, do đó sẽ có nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng hy vọng rằng với tấm lòng của các giáo viên, chương trình sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho các em học sinh và sau giai đoạn đầu, chương trình sẽ được nhân rộng trong toàn thành phố.

 

Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com