Chương trình đào tạo trực tuyến

CÁC RỐI LoẠN TÂM THẦN LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT

Bài giảng:
CÁC RỐI LoẠN TÂM THẦN LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT
Bs CK II Lâm Tứ Trung

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com