Chương trình đào tạo trực tuyến

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH DÀO TẠO LIỆU PHÁP KÍCH HOẠT HÀNH VI CHO BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT

Để nâng cáo chất lượng chăm sóc bệnh nhân, bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đã có Kế hoạch đào tạo số 229/KH- BVTT ngày 13-4-2020 “ Đào tạo trực tuyến bài Liệu pháp Kích hoạt hành vi cho bệnh nhân Tâm thần phân liệt”. Bệnh viện đã tải 6 video và 6 bài Powerpoint lên trang web của bệnh viện (http://www.benhvientamthan.danang.gov.vn/nghien-cuu-dao-tao/). Các học viên lên trang web và tự học. Sau thời gian tự học, các học viên đã làm bài kiểm tra.

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com