Các chương trình đào tạo

BÀI GIẢNG LIỆU PHÁP KÍCH HOẠT HÀNH VI: BUỔI 2

THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG MỚI
Mục đích:
Tìm cách thực hiện các hoạt động ngay cả khi bệnh nhân không thích hoạt động đó
Đưa ra một lý do tại sao bệnh nhân có thể thích hoạt động đó
Cam kết thực hiện các hoạt động mới

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com