Các chương trình đào tạo

BÀI GIẢNG LIỆU PHÁP KÍCH HOẠT HÀNH VI: BUỔI 1

THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ ÍCH ĐỂ CẢI THIỆN TÂM TRẠNG
Giúp bệnh nhân:
Có cái nhìn tổng quát về liệu pháp
Hiểu được mối quan hệ giữa hoạt động và tâm trạng
Xác định các hoạt động bệnh nhân thích làm trong quá khứ
Chọn hoạt động mà bệnh nhân vẫn có thể hoạt động được

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com