Các chương trình đào tạo

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIỆU PHÁP KÍCH HOẠT HÀNH VI CHO BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT

Để đánh giá kết quả học tập trực tuyến "liệu pháp kích hoạt hành vi cho bệnh nhân Tâm thần phân liệt", bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng đã lên kế hoạch kiểm tra.

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com