Các chương trình đào tạo

BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG TIẾN HÀNH TẬP HUẤN TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀ TIỂU HỌC QUẬN HẢI CHÂU

Được sự đồng ý của sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng, bệnh viện Tâm Thần thành phố Đà Nẫng tiến hành tập huấn tâm lý học đường cho giáo viên các trường mẫu giáo và trường tiểu học của quận Hải Châu. Chương trình được thực hiện trong hai ngày 8 và 9 tháng 11 năm 2018. Trong ngày đầu có 34 giáo viên của các trường mẫu giáo và ngày thứ hai có 22 cán bộ của các trường tiểu học.

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com