Các chương trình đào tạo

BÀI GIẢNG LIỆU PHÁP KÍCH HOẠT HÀNH VI: BUỔI 5

TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI
Mục đích:
Xác định khả năng vượt qua trầm cảm của bản thân bệnh nhân
Vượt qua các tình huống nguy cơ cao gây trầm cảm

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com