Các đề tài nghiên cứu khoa học
Thứ bảy, 16/02/2019 - 10:06 PM
Bài báo được đăng trên tạp chí " International Perspectives in Victimology"
Thứ bảy, 16/02/2019 - 05:11 PM
Đây là luận văn tiến sĩ của Seiji Humphries được thực hiện Huế và Đà Nẵng
Thứ bảy, 16/02/2019 - 05:05 PM
bài báo được đăng trên tạp chí "Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol"
Thứ bảy, 16/02/2019 - 06:05 AM
Đây là bài báo được đăng trên tạp chí " Global mental health"
Thứ bảy, 16/02/2019 - 05:30 AM
Đây là một bài báo được đăng tải trong tạp chí : International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation
Thứ tư, 31/10/2018 - 04:40 AM
Nâng cao nhận thức, do đó, nhằm cải thiện chức năng nhận thức của bộ não như cải thiện việc học tập, tập trung hơn, trí nhớ tốt hơn, thời gian phản ứng nhanh hơn, nhận thức tốt hơn, khả năng lý luận được cải thiện, v.v
Thứ ba, 30/10/2018 - 06:29 PM
Để can thiệp và làm giảm đi những yếu tố nguy cơ gây nên những vấn dề về sức khỏe tâm thần ở vị thành niên, đã có nhiều liệu pháp can thiệp có hiệu quả, trong đó Liệu pháp giải quyết vấn đề (LPGQVĐ) là một can thiệp tâm lý xã hội, được xem như là một dạng của liệu pháp hành vi nhận thức. Liệu pháp làm gia tăng khả năng của con người để đối phó một ...
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com