Các đề tài nghiên cứu khoa học
Thứ hai, 14/10/2019 - 10:02 AM
Bệnh học tâm lý của rối loan hướng nội, bao gồm các than phiền cơ thể, các triệu chứng lo âu và các triệu chứng trầm cảm, tương đối phổ biến. Các biểu hiện này thường xuất hiện đan xen lẩn nhau
Thứ bảy, 16/02/2019 - 10:06 PM
Bài báo được đăng trên tạp chí " International Perspectives in Victimology"
Thứ bảy, 16/02/2019 - 05:11 PM
Đây là luận văn tiến sĩ của Seiji Humphries được thực hiện Huế và Đà Nẵng
Thứ bảy, 16/02/2019 - 05:05 PM
bài báo được đăng trên tạp chí "Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol"
Thứ bảy, 16/02/2019 - 06:05 AM
Đây là bài báo được đăng trên tạp chí " Global mental health"
Thứ bảy, 16/02/2019 - 05:30 AM
Đây là một bài báo được đăng tải trong tạp chí : International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation
Thứ tư, 31/10/2018 - 04:40 AM
Nâng cao nhận thức, do đó, nhằm cải thiện chức năng nhận thức của bộ não như cải thiện việc học tập, tập trung hơn, trí nhớ tốt hơn, thời gian phản ứng nhanh hơn, nhận thức tốt hơn, khả năng lý luận được cải thiện, v.v
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com