Các đề tài nghiên cứu khoa học

ĐÁNH GIÁ SỰ KHÁC NHAU VỀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG,CLS CUA NHÓM CAI NGHIỆN HEROIN TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN VÀ NHÓM ĐÃ CAI SAU 12 THÁNG Ở CÁC PHƯỜNG TRÊN TP ĐÀ NẴNG

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com