Các đề tài nghiên cứu khoa học

Khảo sát tình hình sức khỏe tâm thần và kỹ năng chăm sóc trẻ tự kỷ của phụ huynh có con bị bệnh Tự kỷ đến khám tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com