Các đề tài nghiên cứu khoa học

Đánh giá mối liên quan giữa động cơ, tự tin và kỷ năng giải quyết vấn đề và sức khỏe tâm thần của học sinh trung học cơ sở

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com