Các đề tài nghiên cứu khoa học

LOẠN THẦN GIAI ĐOẠN ĐẦU Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Đây là luận văn tiến sĩ của Seiji Humphries được thực hiện Huế và Đà Nẵng

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com