Các đề tài nghiên cứu khoa học

CÁC YẾU TỐ SỨC KHỎE TÂM THẦN, CHỨC NĂNG CUỘC SỐNG VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ Ở NGƯỜI TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI THIÊN TAI VÀ ĐÓI NGHÈO Ở VIỆT NAM

Bài báo được đăng trên tạp chí "BJPscych Open"

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com