Các đề tài nghiên cứu khoa học

NGHIÊN CỨU DỊCH TỂ HỌC TRƯỚC VÀ SAU THẢM HỌA VỀ CHỨC NĂNG SỨC KHỎE TÂM THẦN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SAU BÃO XANGSAN

Bài báo được đăng trên tạp chí " International Perspectives in Victimology"

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com