Các đề tài nghiên cứu khoa học

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CẮT CƠN Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH ĐANG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÔC GIA

Bác sĩ TRẦN VĂN MAU
Chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng tại Việt Nam được triển khai từ năm 2001 đến nay đã 15 năm với 2 loại bệnh lý chính là Tâm thần phân liệt và Động kinh và gần đây chương trình mới chú ý đến các rối loạn khác như lo âu và trầm cảm, tính tới thời điểm hiện tại trên toàn quốc, bệnh tâm thần phân liệt đã quản lý được 83% số xã/phường trên toàn quốc, bệnh lý Động kinh tỉ lệ thấp hơn 45% số xã/phường. Như vậy về mặt cơ bản bệnh lý TTPL chúng ta đã tiến đến gần mục tiêu quản lý, riêng bệnh lý Động kinh tỉ lệ còn thấp.

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com