Nhiệm vụ của bệnh viện

 BA NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA BỆNH VIỆN NĂM 2015

Trên tinh thần chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc đăng ký 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Chi uỷ và Ban giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đã họp và xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2015 là:

  1. Triển khai thiết lập Hồ sơ công việc từ Phòng TC – HC đến các khoa/ phòng. Xây dựng phong cách làm việc khoa học, có phương pháp để góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính.
  2. Ứng dụng phần mềm kế toán mới trong quản lý tài chính bệnh viện. Nâng cao chất lượng hoạt động tài chính của bệnh viện.
  3. Hoàn thiện và củng cố hoạt động của Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng bệnh viện so với năm 2014
Trên đây là 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng đăng ký thực hiện trong năm 2015, kính mong BGĐ Sở Y tế và các Phòng chức năng giúp đỡ để Bệnh viện hoàn thành ba nhiệm vụ đã đăng ký.
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com