Tâm thần phân liệt

CHẨN ĐOÁN TÂM THẦN PHÂN LIỆT THEO TIÊU CHUẨN CỦA DSM-5

Các biểu hiện của rối loạn liên tục kéo dài ít nhất 6 tháng. Thời gian 6 tháng bao gồm tối thiểu 1 tháng ( Hoặc ít hơn nếu được điều trị thành công) của triệu chứng trong tiêu chuẩn A (các triệu chứng của giai doạn cấp) và thời gian của các triệu chứng tiền triệu hoặc triệu chứng di chứng. Trong suốt giai đoạn tiền triệu hoặc di chứng, biểu hiện của rối loạn có thể chỉ là các triệu chứng âm tính hoặc 2 hoặc nhiều hơn các triệu chứng của tiêu chuẩn A nhưng ở dạng bị yếu đi ( ví dụ niềm tin kỳ lạ, trãi nghiệm tri giác không bình thường).

1. Tiêu chuẩn chẩn đoán DSM-5:

A. Có hai (hay nhiều hơn) các triệu chứng sau, mỗi triệu chứng hiện diện một thời gian đáng kể trong 1 tháng (hoặc ít hơn nếu được điều trị thành công). Tối thiểu một trong 3 triệu chứng (1), (2) hoặc (3) phải có.
(1). Các hoang tưởng
(2). Các ảo giác
(3). Lời nói mất tổ chức (ví dụ như tư duy không liên quan hoặc hổ lốn)
(4) Hành vi mất tổ chức nặng nề hoặc hành vi căng trương lực
(5) Các triệu chứng âm tính (ví dụ như biểu hiện cảm xúc bị giảm hoặc thế năng tâm thần giảm sút)

B. Trong một thời gian đáng kể từ khi phát bệnh, mức độ chức năng của một hoặc nhiều lãnh vực như công việc, quan hệ giữa người và người hoặc tự chăm sóc bị giảm đáng kể so với trước khi phát bệnh (đối với trường hợp phát bệnh ở lứa tuổi trẻ em hoặc thanh thiếu niên, có sự thất bại so với mong đợi chức năng tương tác giữa người và người, học tập hoặc nghề nghiệp)
C. Các biểu hiện của rối loạn liên tục kéo dài ít nhất 6 tháng. Thời gian 6 tháng bao gồm tối thiểu 1 tháng ( Hoặc ít hơn nếu được điều trị thành công) của triệu chứng trong tiêu chuẩn A (các triệu chứng của giai doạn cấp) và thời gian của các triệu chứng tiền triệu hoặc triệu chứng di chứng. Trong suốt giai đoạn tiền triệu hoặc di chứng, biểu hiện của rối loạn có thể chỉ là các triệu chứng âm tính hoặc 2 hoặc nhiều hơn các triệu chứng của tiêu chuẩn A nhưng ở dạng bị yếu đi ( ví dụ niềm tin kỳ lạ, trãi nghiệm tri giác không bình thường).

D. Rối loạn phân liệt cảm xúc và rối loạn trầm cảm hoặc lưỡng cực với triệu chứng loạn thần phải được loại trừ bởi vì (1) không có giai đoạn hưng cảm hoặc trầm cảm xảy ra đồng thời với các triệu chứng giai đoạn cấp hoặc (2) nếu giai đoạn cảm xúc xảy ra trong giai đoạn cấp, chúng chỉ xuất hiện một thời gian ngắn trong tổng thời gian cấp tính hoặc di chứng của rối loạn.

E. Rối loạn không có thể quy do các ảnh hưởng sinh lý của các chất (ví dụ như chất ma túy hoặc các thuốc) hoặc do các tình trạng bệnh cơ thể khác.

F. Nếu có tiền sử bị rối loạn phổ tự kỹ hoặc rối loạn giao tiếp khởi phát ở tuổi trẻ em, chẩn đoán Tâm thần phân liệt thêm vào chỉ khi ngoài các triệu chứng đòi hỏi đối với tâm thần phân liệt, các hoang tưởng hoặc ảo giác phải nổi bật và hiện diện ít nhất 1 tháng hoặc ít hơn nếu được điều trị thành công

2. Sự khác biệt so với DSM-IV 
 
• Trong DSM-IV người ta coi trọng hoang tưởng kỳ quái và ảo thanh sai kiến, bình phẩm, nếu có hoang tưởng hoặc ảo thanh này chỉ cần 1 triệu chứng cũng đủ chẩn đoán lâm sàng của Tâm thần phân liệt. Nhưng trong DSM-5 thì không chú ý đến điều này.
• Trong DSM-5 đỏi hỏi phải có ít nhất 1 trong 3 triệu chứng hoang tưởng, ảo giác hoặc lời nói mất tổ chức. Như vậy nếu có 2 triệu chứng của hành vi mất tổ chức và triệu chứng âm tình thì không đủ tiêu chuẩn lâm sàng của Tâm thần phân liệt.
• Định nghĩa về triệu chứng âm tính có sự khác biệt, trong DSM-IV triệu chứng âm tính là cảm xúc cùn mòn, ngôn ngữ nghèo nàn hoặc thế năng tâm thần giảm sút, trong DSM-5 người ta chỉ chú ý đến diển đạt cảm xúc bị suy giảm và thế năng tâm thần giảm sút.
Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com