TÂM LÝ HỌC UNG THƯ ( PSYCHO-ONCOLOGY)

MÔ HÌNH THÔNG BÁO TIN XẤU CỦA RABOW VÀ McPHEE

Rabow và McPhee đã phát triển mô hình thực tế và toàn diện, nó được tổng hợp từ nhiều nguồn, để dể nhớ mô hình này các tác giả đã sử dụng các chữ ABCDE

Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com