Sức khoẻ tâm thần

Buổi 2 BIẾT NGƯỜI BIẾT TA TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG

Sau buổi 1, học sinh hiểu được ý nghĩa và nội dung của chương trình. Để bước đầu vượt qua các khó khăn, các em nên nhận thức được khả năng giải quyết vấn đề của bản thân như thế nào và cũng hiểu được bản chất của các sự kiện trong cuộc sống. Đó là nội dung của buổi 2.

Buổi 2

BIẾT NGƯỜI BIẾT TA TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG

1. MỤC TIÊU:

-         Hiểu được các kiểu về kỷ năng giải quyết vấn đề

-         Biết cách tự xác định kiểu kỷ năng giải quyết vấn đề của bản thân

-         Xác định các vấn đề hiện đang đối mặt

2. CẤU TRÚC:

-         Chào hỏi

-         Ôn lại kiến thức

-         Giới thiệu nội dung buổi sinh hoạt

-         Giới thiệu các kiểu kỷ năng giải quyết vấn đề

-         Tự đánh giá kiểu kỷ năng giải quyết vấn đề

-         Xác định các vấn đề khó khăn hiện tại

-         Ôn tập

-         Hẹn gặp lại

3. CÁC HOẠT ĐỘNG:

1.      3.1. Chào hỏi:

-         Đánh giá các vấn đề nảy sinh trong tuần qua,

-         Khi có các khó khăn (stress) mà không giải quyết được tâm lý như thế nào? (thảo luận theo mô hình của buổi 1; lấy ví dụ này để hướng dẫn giúp nhóm biết cách giải quyết vấn đề)

2.      3.2. Thảo luận phần bài tập:

-         Đánh giá mức độ thực hiện bài tập

-         Thảo luận ý nghĩa của việc làm bài tập

-         Các khó khăn khi làm bài tập

-         Giải quyết theo mô hình của liệu pháp

3.      3.3. Phân tích câu “ Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”.

Chú ý: muốn làm việc gì phải biết rỏ khả năng của mình và biết rỏ đối tượng.

Chuyển tiếp nội dung của buổi thảo luận

4.      3.4. Giới thiệu mục tiêu của buổi điều trị

5.      3.5. Giới thiệu nội dung của buổi điều trị

6.      3.6. Giới thiệu các kiểu kỹ năng giải quyết vấn đề:

Trước một khó khăn con người phản ứng theo các cách nào

Chia hai nhóm chính:

- Thái độ:

-                       * Tích cực:

-                       * Tiêu cực

- Cách giải quyết:

-                     * Có kế hoạch

-                      * Vội vàng

-                      * Trốn tránh

Phân tích các câu sau:

-         - Trời mưa thì mặc trời mưa, mưa mà to quá thì ta đi về

-         - Trời mưa thì mặc trời mưa, mưa mà to quá thì ta chạy liền

-         - Trời mưa thì mặc trời mưa, mưa mà to quá thì ta tìm đường

7.      3.6. Tự đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề của bản thân:

Giới thiệu nội dung bảng đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề

Lần lượt mỗi người đọc câu trong bảng hỏi, xem câu đó đề cập đến lảnh vực nào trong kiểu giải quyết vấn đề. Hỏi ý kiến lại của cả nhóm về câu trả lời đó.

Chuyển cho thành viên bảng đánh giá kỹ năng giải uyết vấn đề, tự nhận xét

8.      Đánh giá hậu quả của từng kiểu giải quyết vấn đề:

9.      3.7. Giới thiệu về các kiểu khó khăn:

-        -  Khó khăn trong học tập

-         - Khó khăn trong mối quan hệ bạn bè

-         - Khó khăn trong các hoạt động xã hội

-         - Khó khăn trong mối quan hệ gia đình

-         - Khó khăn trong vấn đề kinh tế

-         - Khó khăn trong vấn đề sức khỏe

10. 3.8. Giải quyết một vấn đề khó khăn được đề cập đến:

Khó khăn:

Mong đợi:

Cản trở:

Giải pháp

Đánh giá các giải pháp

Chọn giải pháp

Chuẩn bị thực hiện

Thực hiện

3.9.Đánh giá lại

11. 3.10. Ôn tập

12. 3.11. Bài tập:

a.      Tự xác định các khó khăn của bản thân

b.      Thực hiện tự giải quyết vấn đề

c.      Xác định kiểu giải quyết

d.      Kết quả

e.      Tại sao có kết quả đó

Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com