Sức khoẻ tâm thần

Buổi 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Trong buổi đầu tiên, các thành viên trong nhóm sẽ làm quen và tạo mối quan hệ tốt giữa các thành viên. Thông qua buổi đầu tiên, các thành viên sẽ hiểu được bản chất của liệu pháp và ý nghĩa của liệu pháp đối với cuộc sống của học sinh.

Buổi 1:

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH

 

1. MỤC TIÊU:

-         Hiểu được tấm quan trọng của kỹ năng giải quyết vấn đề

-         Biết được nội dung của chương trình

2. CẤU TRÚC:

-         Chào hỏi

-         Mục tiêu của chương trình

-         Thảo luận nội quy của nhóm

-         Giới thiệu nội dung của buổi sinh hoạt

-         Mục tiêu của học sinh là gì

-         Các stress trong cuộc sống

-         Ảnh hưởng stress đến việc thực hiện mục tiêu của học sinh

-         Giới thiệu nội dung của kỹ năng giải quyết vấn đề

-         Ôn tập

-         Hẹn gặp lại

3. CÁC HOẠT ĐỘNG

1.      - Mục tiêu của học sinh là gì:

Thảo luận các mục tiêu của học sinh nói chung: Chú ý có các mục tiêu về kết quả học tập- sức khỏe- mục tiêu về các mối quan hệ - mục tiêu về cuộc sống.- các mối quan hệ giữa các mục tiêu

 Trong cuộc sống của các em có các khó khăn nào? Có các stress nào?:

-         Để thực hiện các mục tiêu nêu trên các em gặp các khó khăn trở ngại nào?

-         -  Các sự kiện gây căng thẳng cho các em

3.      Khi các khó khăn ( stress) không được giải quyết thì các mục tiêu của các em sẽ như thế nào?

Khi gặp các khó khăn hoặc sự kiện gây căng thẳng các em bị tác động như thế nào?

Chú ý đến các tác động vào mục tiêu của các em

4.      Vì vậy để thực hiện được các mục tiêu của mình các em sẽ làm gì?

5.         Giới thiệu chương trình:

 
   

        Hướng dẫn kỹ năng giải quyết vấn đề từ đó làm tăng sức khỏe đặc biệt sức khỏe tâm thần, nhờ đó làm tăng kết quả học tập, mối quan hệ xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống.

-         Nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách thảo luận các bước sau:

o   Bước 1: Tự đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề hiện tại của bản thân

o   Bước 2: Xác định các vấn đề và chiến lược SSTA

o   Bước 3: Hướng dẫn cách giảm tải các hoạt động tâm thần

o   Bước 4: Hướng dẫn cách tạo cảm giác tự tin trước khi giải quyết vấn đề

o   Bước 5: Các bước tiến hành giải quyết vấn đề

o   Bước 6: Áp dụng các kỹ năng vào thực tế cuộc sống

 

7.      Ôn lại:

-         Nhớ lại các nội dung được trình bày trong buổi hôm nay.

-         Nội dung nào có ý nghĩa đối với các em (gây ấn tượng nhất cho các em?)

8.      Bài tập:

Mục tiêu:

 

 

Các khó khăn, sự kiện căng thẳng:

 

 

 

Khi không giải quyết được khó khăn, sự kiện căng thẳng, mục tiêu bị ảnh hưởng như thế nào

 

 

 

 

Khi mục tiêu không đạt được, bản thân bị ảnh hưởng  như thế nào?

    Tâm lý:

 

 

    Học tập

 

 

 

    Mối quan hệ

 

 

 

    Chất lượng cuộc sống

 

 

 

 

 

Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com