CHƯƠNG TRÌNH TỰ TIN TRƯỚC TIÊN

TỰ TIN CHO TRẺ KHUYẾT TẬT

1. Mục đích:
- Giúp người chăm sóc nhận diện mức độ tự tin của trẻ khuyết tật
- Người chăm sóc biết cách làm tăng tự tin cho trẻ

Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com