Các liệu pháp tâm lý

GIÁO DỤC TÂM LÝ CHO BỆNH NHÂN VÀ GIA ĐÌNH BỆNH NHÂN

GIÁO DỤC TÂM LÝ CHO BỆNH NHÂN VÀ GIA ĐÌNH BỆNH NHÂN
Bs Lâm Tứ Trung
Bệnh nhân tâm thần và gia đình rất hoang mang khi được chẩn đoán bị một rối loạn tâm thần, giáo dục tâm lý là một liệu pháp giúp bệnh nhân hiểu được đúng bản chất của rối loạn và từ đó có thái độ, nhận thức và hành vi phù hợp.

GIÁO DỤC TÂM LÝ CHO BỆNH NHÂN VÀ GIA ĐÌNH BỆNH NHÂN

Giáo dục tâm lý (GDTL) là một can thiệp tâm lý dựa vào bằng chứng cho bệnh nhân bị bệnh tâm thần và gia đình của họ. Nó dạy cho bệnh nhân và gia đình về bản chất của bệnh, các phương pháp điều trị, các chiến lược thích nghi và các kỹ năng để tránh tái phát. GDTL được đinh nghĩa như “ sự giáo dục cho người bị một rối loạn tâm thần về các lảnh vực để phục vụ cho công tác điều trị và phục hồi chức năng”

GDTL bao gồm các thành phần điều trị nâng đỡ, nhận thức và hành vi. Giáo dục là một quá trình từ từ. Các phương pháp giáo dục tâm lý nhằm mục đích làm gia tăng kiến thức và quan điểm về bệnh và cách điều trị. Mục đích của GDTL là thay đổi hành vi, nó làm cho sự tuân thủ điều trị tốt hơn. GDTL có thể thực hiện cho bệnh nhân, gia đình bệnh nhân hoặc cả hai.Các kết quả nghiên cứu của hơn 30 thử nghiệm ngẩu nhiên cho thấy phương pháp này làm giảm tỷ lệ tái phát, gia tăng sự hồi phục và cuộc sống gia đình được cải thiện. GDTL gia đình có hiệu quả bao gồm thể hiện sự thấu cảm, các kỷ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề, hệ thống xã hội, hướng dẫn các nguồn hỗ trợ lâm sàng và các nâng đỡ. Bệnh nhân bị các rối loạn tâm thần nặng, như tâm thần phân liệt, dể dàng bị lạm dụng rượu và ma túy, từ đó có thể dẩn đến các vấn đề liên quan đến rượu và ma túy.Tình trạng này làm cho rối loạn tâm thần trở nên nặng nề thêm. Khi các vấn đề tâm thần không được điều trị, từ đó đẩy bệnh nhân vào các hành vi nghiện ngập. Việc sử dụng rượu và ma túy là yếu tố nguy cơ gây ra tình trạng không tuân thủ điều trị.

Có nhiều định nghĩa khác nhau về GDTL. Theo Goldman GDTL là giáo dục hoặc đào tạo một người bị rối loạn tâm thần về một lảnh vực để phục vụ mục đích điều trị và phục hồi chức năng, ví dụ làm gia tăng sự chấp nhận bệnh tật của họ, tăng tính hợp tác với điều trị và phục hồi chức năng, và làm tăng cường các kỹ năng thích ứng để bù trừ các thiếu sót do các rối loạn tâm thần gây ra. Một số tác giả cho rằng GDTL là một can thiệp tâm lý trị liệu kiểu giảng dạy, hệ thống, nó phù hợp đối với việc cung cấp thông tin cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về bệnh và các phương pháp điều trị, từ đó họ thích ứng với rối loạn.. Later Bäuml  cho rằng GDTL là việc cung cấp thông tin theo kiểu giáo dục, được cấu trúc, hệ thống về bệnh và các phương pháp điều trị, và lồng ghép vào các nét cảm xúc để giúp bệnh nhân- cũng như người thân, thích ứng với bệnh tật. Barker đưa ra định nghĩa GDTL là một quá trình giảng dạy cho bệnh nhân bị các bệnh tâm thần và người thân về bản chất của bệnh, bao gồm căn nguyên, tiến triển, hậu quả, tiên lượng, và điều trị.

Tuy nhiên theo quan đểm của chúng tôi, GDTL là một liệu pháp tâm lý có cấu trúc, hệ thống giúp bệnh nhân và người thân hiểu được bản chất của bệnh và thay đổi các suy nghĩ không phù hợp về bệnh, từ đó thay đổi được cảm xúc, nhận thức và hành vi đối với bệnh. Nhờ vậy bệnh nhân sẽ tham gia, tuân thủ điều trị một cách chủ động. Để thực hiện GDTL nên thực hiện các chủ đề sau: căn nguyên, tiến triển, hậu quả, tiên lượng, và điều trị. Cách thực hiện đó là đánh giá sự hiểu biết của đối tượng trước, dựa vào đó có thể cung cấp kiến thức thiếu hoặc thay đổi kiến thức chưa phù hợp, cuối cùng nghe sự phản hồi của đối tượng về chủ đề vừa thảo luận và về sự thay đổi cảm xúc, nhận thức sau thực hiện liệu pháp.

Bác sĩ Trần Nguyên Ngọc đã có một nghiên cứu về hiệu quả của liệu pháp này trên bệnh nhân tâm thần phan liệt. Từ đó chúng tôi dự định trong thời gian đến Bệnh Viện Tâm thần Đà Nẵng có kế hoạch đào tạo cho bác sĩ, Cử nhân tâm lý và điều dưỡng về liệu pháp này. Từ đó sẽ tiến hành các liệu pháp này cho một số bệnh cơ bản trong bệnh viện.

 

.

Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com