Thuốc hướng thần

PHÂN LOẠI CÁC THUỐC CHỐNG LOẠN THẦN KHÔNG ĐẶC HIỆU

Có nhiều cách phân loại các thuốc chống loạn thần. Đối với các thuốc chống loạn thần thế hệ mới, sự phân loại dựa vào cơ chế tác dụng của thuốc trên các receptor. Bài này giới thiệu một cách phân loại mới đối với các thuốc chống loạn thần thế hệ mới

PHÂN LOẠI CÁC THUỐC CHỐNG LOẠN THẦN KHÔNG ĐẶC HIỆU

Phân loại nguyên uỷ các thuốc chống loạn thần dựa vào cấu trúc hoá học của thuốc (phenothiazines, thioxanthenes, butyrophenones, perathiepines và diphenylpiperidines) và dựa vào tác dụng êm dịu hoặc chống loạn thần vẫn còn giá trị đối với các thuốc chống loạn thần cổ điển. Nhưng đối với các thuốc chống loạn thần không đặc hiệu (CLTKĐH), sự phân loại dựa vào các đặc điểm dược lý học của nó, đó là ái lực của các thuốc đối với các receptor đặc hiệu. Các thuốc CLTKĐH với chọn lọc cao đối với receptor serotonin 5-HT2A và receptor dopamine D2  (và cùng như α1-adrenoceptors) được gọi là chất đối kháng serotonin-dopamine antagonists (SDA). Các thuốc có ái lực với 5-HT2A, D2 và các receptors của các hệ khác (cholinergic, histaminergic, 5-HT1A, 5-HT2C và các loại khác) được gọi là các thuốc chống loạn thần tác động đến nhiều receptor (MARTA). Các thuốc ức chế nhiều D2 và phân nhóm D3 của các receptor giống D2 được phân loại chất đối kháng kết hợp D2/D3 receptor. Nhóm cuối cùng là thuốc CLTKĐH đồng vận một phần dopamine receptor.

Các thuốc đối kháng serotonin-dopamine (SDA):

Sertindol

Risperidone

Iloperidone

Ziprasidone

Các thuốc đối kháng D2/D3

Amisulpiride

Remoxipride

Sulpiride

Các thuốc tác động lên nhiều Receptor

Clozapine

Olanzapin

Quetiapine

Các thuốc đồng vận một phần receptor Dopamin

Aripiprazole

Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com