Cha mẹ luôn có mong muốn các điều tốt nhất cho con mình, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vai trò của mình cha mẹ luôn gặp các khó khăn trở ngại. Bài này đưa ra các vấn đề cha mẹ thường gặp phải khi nuôi dạy con. Chính các vấn đề này làm hạn chế cha mẹ thực hiện đầy đủ vai trò của mình.
Thực hiện công văn số 256/SYT-NVY ngày 02/02/2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Ngày 06/03/2018, Hội đồng khoa học Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đã tổ chức họp thông qua đề cương các đề tài NCKH của bệnh viện năm 2018 (có danh sách kèm theo).
1. Mục tiêu: a. Cải thiện thái độ và hành vi của cha mẹ trong việc chăm sóc con b. Cải thiện sự tự tin của cha mẹ trong việc chăm sóc con c. Giảm đi sự căng thẳng và lo âu của cha mẹ d. Cải thiện mối quan hệ giữa cha mẹ và con. e. Cải thiện hành vi của con. f. Cải thiện sức khỏe tinh thần của con
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com
Đặt lịch khám bệnh